Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN

▪  Hartă site

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE POEZIE   Amfiteatrul Laurenţiu Ulici   Depozitul de carte


Biblioteca Naţională de Poezie a fost inaugurată la 15 ianuarie 2000. Colecţiile sale de documente se adresează atât cititorilor obişnuiţi, cât şi cercetătorilor operei si biografiei eminesciene, oferindu-le un substanţial material informativ. Fondul documentar include fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene, fotografii şi scrisori autografe ale poetului, Veronicăi Micle, ale lui Titu Maiorescu şi ale altor personalităţi culturale ale secolului al XIX-lea, ediţii rare din opera lui Mihai Eminescu - de la ediţia Maiorescu din 1883 şi până în prezent.
Donat Ipoteştilor de către Laurenţiu Ulici, fondul de carte alcătuit din volumele poeţilor români postbelici îngăduie celor interesaţi studierea exhaustivă a poeziei române contemporane. Biblioteca se vrea depozitara întregului fond al poeziei române de la origini până în prezent, încât Centrul de Studii de la Ipoteşti să-şi lărgească aria de cercetare de la opera eminesciană la poezia românească în integralitatea ei.

 

Calendar cultural
Arhiva evenimente

 

Patrimoniu

PROGRAM LUNI-VINERI: 8-16 

 

 Sala Mihai Ursachi Donaţia Mihai şi Gheorghe Ursachi   Laurenţiu Ulici   Constantin Noica   Petru Creţia


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2019 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu