Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Arhivă evenimente

Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (doctoranzi și masteranzi). Ediția a II-a
Memorialul
Ipoteşti, 29 iunie - 3 iulie 2020  
| Ediţii: 2019 | 2021 | 2022
Program on-line accesibil pe pagina web: www.eminescuipotesti.ro/scoaladevaramemipotesti2020
Înregistrări
din arhiva video și în direct, prin aplicația Skype Tema Școlii de vară: Fețele ironiei în literatură și critică

 

MESAJ CATRE TOȚI PARTICIPANȚII: Participarea la programul Școlii de vară reprezintă acordul implicit al fiecăruia în legătură cu înregistrarea programului de către Memorialul Ipotești, pentru arhiva instituției.
GRUPUL SKYPE: Pentru a putea gestiona întâlnirile, participanții sunt rugați să utilizeze un cont Skype având drept ID un nume recognoscibil. ID-ul va fi comunicat dnei lect. dr. Corina Croitoru înainte de începerea Școlii de vară. Utilizatorilor anonimi nu li se va permite accesul la Ateliere, iar la conferințe și celelalte manifestări, în limita locurilor disponibile, utilizatorii anonimi (care apar în grupul Skype doar cu un indicativ de logare User… etc) vor fi excluși din grup.

LUNI, 29 IUNIE / 10.00 – 13.00: Din arhiva video a Memorialului Ipotești: Conferință – Rodica Zafiu, Contribuţia lui Dumitru Irimia la interpretarea sintaxei şi a semanticii poetice eminesciene (2017) Din arhiva video a Memorialului Ipotești: Dumitru Irimia (iul. 2006, ian. 2007, iun. 2007) Prezentare: Memorialul Ipotești în imagini – Ipotești, Casa familiei Eminovici (2012) 14.00 – 19.00: Program on-line, desfășurat pe Skype (grup pentru participanții la program): 14.00 – 16.00: Deschiderea școlii de vară. Cuvinte de salut: conf. univ. dr. Ala Sainenco, manager Memorialul Ipotești, prof. univ. dr. Ioana Bican, UBB; lect. univ. dr. Corina Croitoru, UBB (detalii organizatorice ale programului). Prezentarea studenților/doctoranzilor participanți (fiecare participant se va prezenta în aproximativ 5 minute: afiliere, pasiuni intelectuale, motivații pentru a veni la Școala de vară, așteptări) 16.00 – 17.00: Conferință de deschidere (1): Prof. univ. Otilia Hedeșan (Universitatea de Vest din Timișoara), Mihai Eminescu și basmele 17.15 – 19.00: Atelier (1). Moderator: lect. univ. dr. Corina Croitoru (UBB): Drd. Anca Eftenie (UVT), Ironia și ipostazele ei în creațiile eminesciene Mast. Ioana Hodârnău (UBB), Forme și sensuri ale ironiei poetice eminesciene în Versuri din manuscrise Mast. Ciprian Handru (UBB), Ironia sorții – Eminescu fără Eminescu

Rodica Zafiu (2017)/ Dumitru Irimia (iul. 2006, ian. 2007, iun. 2007) / 01. Memorialul Ipotești în imagini (2012)

Video: Otilia Hedeșan, Eminescu și basmele  Ciprian Handru (UBB), Ironia sorții – Eminescu fără Eminescu

MARȚI, 30 IUNIE / 10.00 – 13.00: Din arhiva video a Memorialului Ipotești: Conferință: Mihai Zamfir, Petru Creţia şi ediţia ideală Eminescu (2018) Din arhiva Memorialul Ipotești: Petru Creția (1992) Prezentare: Memorialul Ipotești în imagini – Ipotești, bisericuța familiei Eminovici și biserica satului (2012) 14.00 – 19.00: Program on-line, desfășurat pe Skype (grup pentru participanții la program): 14.00 – 15.30: Conferință urmată de discuții (2): Tineri eminescologi, în dialog cu d-na prof. univ. dr. Luisa Valmarin  (Universitatea „Sapienza” din Roma), Eminescu în Italia. Între studiul științific și lectura diletantă… Moderator: prof. univ. dr. Ioana Bican (UBB) 16.00 – 18.00: Atelier (2). Moderator: prof. univ. dr. Ioana Bican (UBB): Drd. Jessica Andreoli (UBB), Rosa Del Conte: câteva considerații privind traducerea poeziei Drd. Mădălina Agoston (UBB), Ironia melancolică la Jean Starobinski. O receptare a conceptului 18.00 – 19.30: Conferință urmată de discuții (3): Cerc. dr. Ligia Tudurachi (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca), De la ironia maioresciană la zeflemeaua junimistă

Video: Mihai Zamfir (2018 )/ Petru Creția/
02. Memorialul Ipotești în imagini  

 

Video: Ligia Tudurachi, partea I/
partea a II-a Jessica Andreoli Mădălina Agoston

MIERCURI, 1 IULIE / 10.00 – 13.00: Din arhiva video a Memorialului Ipotești: Conferință: Al. Cistelecan, Laurențiu Ulici – notă biobibliografică (pdf) Premiul pentru promovarea și traducerea operei eminesciene (retrospectiva 2011-2019, 2020) Prezentare: Memorialul Ipotești în imagini – Casa țărănească de epocă. Muzeul „Mihai Eminescu”. Biblioteca Națională de Poezie (2012) 14.00 – 19.00: Program on-line, desfășurat pe Skype (grup pentru participanții la program):
14.00 – 15.30: Conferință urmată de discuții (4): Prof. univ. dr. Ioana Bican (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), Eminescu în „Romantismul lung” european. Câteva linii de reflecție 16.00 – 18.00: Atelier (3). Moderator: conf. univ. dr. Ala Sainenco Drd. Tatijana Petrika (UVT), Fețele ironiei în romanul Suferințe timpurii, de Danilo Kiš Drd. Mariana Jitari (USARB), Experiențe traumatizante și ființe tutelare ale universului copilăriei din romanul românesc contemporan Drd. Oxana Luțev (USDC), Metamorfozele ironiei în opera lui Nicolae Esinencu 18.00 – 19.30: Conferință urmată de discuții (5): Conf. univ. dr. habil. Maria Șleahtițchi (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Receptarea lui Eminescu în Basarabia: între ideologii totalitare, polemici identitare și interpretări estetice

 Al. Cistelecan (pdf.)/ Video: Premiul pentru traducerea și promovarea operei eminesciene (retrospectiva 2011-2019, 2020)/ 04. Memorialul Ipotești în imagini  

Video: Ioana Bican, partea I/ partea a II-a Maria Șleahtițchi/ partea I/ partea a II-a Mariana Jitari Oxana Luțev Tatijana Petrika

 

JOI, 2 IULIE / 10.00 – 13.00: Din arhiva video a Memorialului Ipotești: Conferință: Radu Vancu, Laurențiu Ulici - caracterul exemplar al acțiunii critice (2020) Poeți în dialog: Ioan Es Pop – Dan Sociu – Cosmin Perța (2019) Prezentare: Memorialul Ipotești în imagini – Satul Ipotesti, padurea Baisa, lacul cu nuferi, capela Calimachi 14.00 – 19.00: Program on-line, desfășurat pe Skype (grup pentru participanții la program): 14.00– 15.30: Conferință urmată de discuții (6): Lect. dr. habil. Florin Oprescu (Universitatea din Viena), Eminescu și cultura celebrității 16.00 – 18.00: Atelier (4). Moderator: asist. univ. dr. asoc. Marius Popa (UBB): Drd. Oana Zugravu (USV), Teatrul ionescian – la confluența absurdului comic cu absurdul tragic Drd. Christinne Schmidt (UBB), Fețe ale ironiei în textul memorialistic. Studiu de caz: Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat Drd. Ștefan Susai (USDC), Alexandru Robot. Publicist la Rampa, între anii 1932-1934

Video: Radu Vancu/ Ioan Es Pop – Dan Sociu – Cosmin Perța (2019)/ 03. Memorialul Ipotești în imagini

Video: Florin Oprescu, partea I/ partea a II-a Oana Zugravu Christinne Schmidt Ștefan Susai  

VINERI, 3 IULIE / 10.00 – 13.00: Din arhiva video a Memorialului Ipotești: Conferință: Bogdan Crețu, Mihai Eminescu – poet național Poeții despre poezie: Ana Blandiana. Moderator: Vasile Spiridon (2018) Poeții despre poezie: Nora Iuga. Moderator – Daniela Petroșel (2018) 14.00 – 19.00: Program on-line, desfășurat pe Skype (grup pentru participanții la program): 14.00 – 15.00: Întâlnire cu poetul Andrei Doboș. Moderatoare: conf. univ. dr. Lucia Țurcanu 15.00 – 16.00: Atelier (5). Despre publicațiile Ctiințifice ale Scolii de vară. Moderator: prof. univ. dr. Ioana Bican 16.30 – 18.00: Conferință de închidere (7): Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), Care-i faza cu critica? Închiderea Școlii de vară: premiile și atestatele de participare

Video: Bogdan Crețu (2020)/ Ana Blandiana (2018, 9 secțiuni)/ Nora Iuga (2018, 4 secțiuni)

 

Video: Întâlnire cu poetul Andrei Doboș Mircea A. Diaconu, partea I/
partea a II-a

ÎNSCRIERI (Formular înscriere) Școală de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și doctoranzi) Fețele ironiei în literatură și critică
29 iunie-3 iulie 2020


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2020 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu