Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Arhivă evenimente

Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (doctoranzi și masteranzi). Ediția a III-a.
Memorialul
Ipoteşti, 28 iunie
- 2 iulie 2021  
| Ediţii: 2019 | 2020 |
Tema Școlii de vară: „Modelul” în literatură și critică: imitație, copie, reprezentare, influență. Metode de studiu și perspective de analiză / Organizatori: UBB (Facultatea de Litere, Departamentul de literatură română și teoria literaturii, Centrul de Cercetare în Filologie Modernă) și Memorialul Ipotești Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 

Program on-line:
N.B. activitățile se vor desfășura pe platforma Zoom, iar linkurile vor fi comunicate cu o zi înainte de cea a întâlnirii propriu-zise

 

PROGRAM: LUNI, 28 IUNIE 2021 / Dimineață: Conferințe din arhiva video a Memorialului Ipotești: Colocviul de exegeză literară In honorem PERPESSICIUS 13-14 iunie 2021. Secțiunea I. Moderator: Maria Șleahtichi. Intervenții: Iulian Costache, Rodica Zafiu, Ioan Milică, Lucia Cifor, Ala Sainenco
14.30 Deschiderea școlii de vară / 15.00 Atelier 1. Scene de lectură (moderator: prof. dr. Ioana Bican)
Drd. Anca Boldea (București), Scene de lectură în romanele interbelice Drd. Christinne Schmidt (Cluj), Lectura ca mod de dăinuire, cartea ca model de trăire Drd. Loredana Alexandrescu (Iași), Argumentarea și persuasiunea în discursul televizual românesc actual. Interviul Mast. Ioana Hodârnău (Cluj), Literatura scandinavă în traducere (un exemplu de „world literature” în bibliotecile private românești ale perioadei interbelice) Drd. Lucreția Pascariu &Co (Iași), Tradiție şi imitaţie în corpusurile literare multilingve

17.30 Conferință: CS I dr. Eugen Ciurtin (Academia Română – Institutul de Istorie a Religiilor, București), După Creția: Eminescu Asiatic 

    

MARȚI, 29 IUNIE / Dimineață: Conferințe din arhiva video a Memorialului Ipotești: Colocviul de exegeză literară In honorem PERPESSICIUS 13-14 iunie 2021. Secțiunea II. Moderator: Radu Vancu. Intervenții: Lucia Cifor, Cătălin Cioabă, Mircea A. Diaconu, Radu Vancu
15.00 Atelier 2. Influențe modelatoare (moderator: lect. dr. Corina Croitoru)
Drd. Diana Blaga (Iași), Modelul caragialian în opera cu caracter dramaturgic a lui Al.O. Teodoreanu Drd. Ioan Pop (Cluj), Modelul blagian în scrierile Cercului Literar de la Sibiu Drd. Oxana Luțev (Chișinău), Dialogul cultural în opera lui Nicolae Esinencu. Hermeneutica textului esinencian Drd. Maria-Antoneta Drăghici (București), Mircea Ciobanu monografie Drd. Anca Socaci (Cluj), „Worlding the hypercanon” între luptă simbolică și autonomie estetică. Figurația diaristică a lui Mircea Cărtărescu
17.30 Conferință: Prof. dr. Antonio Patraș (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Erotism și creativitate. Reconfigurări polemice ale mitului eminescian

MIERCURI, 30 IUNIE / Dimineață: Conferințe din arhiva video a Memorialului Ipotești: Colocviul de exegeză literară In honorem PERPESSICIUS 13-14 iunie 2021. Secțiunea III. Moderator: Mircea A. Diaconu. Intervenții: Iulian Boldea, Doris Mironescu, Maria Șleahtițchi, Lucia Țurcanu
15.00 Atelier 3. Modelul critic (moderator: prof. dr. Mircea Diaconu)

Drd. Mădălina Agoston (Cluj), Traseul unui model în critica literară românească postbelică. Între afinități personale și ideologie Drd. Ioana Lionte (Iași), Discursul identitar național, între ficțiune și program. Studiu de caz pe istoriile literaturii române Drd. Jessica Andreoli (Cluj), „Modelul filologic” în laboratorul eminescian al Rosei Del Conte
16.00 Atelier 4 În (afara) canon(ului) (moderator: prof. dr. Antonio Patraș) Drd. Ioana Pavel (Cluj), Canonul și modelele sale. Retrospective Drd. Alexandra Diaconiță (Iași), Literatura pentru copii o literatură marginală? Mast. Alexandra Olteanu (Iași), Începuturile romanului istoric românesc. Subgenul haiducesc, o cristalizare regională a modelului prestigios al romanului istoric

17.30 Conferință: Lect. dr. Laura Marin (Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea din București), Arheologia imaginilor: pentru un nou model de cunoaștere vizuală
JOI, 1 IULIE / Dimineață: Conferințe din arhiva video a Memorialului Ipotești: Poeţi în dialog: Nichita Danilov şi Emilian Galaicu-Păun (iunie 2020) 
14.30 Conf. dr. Nicolae Leahu (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Despre modele și, poate, contramodele
16.00 Atelier 5. Modelul romantic (moderator: conf. dr. Nicolae Leahu)
Drd. Maria Elekeș (București), Modelul romantic și modelul postmodern. „Eul” scindat Drd. Alina Cojocari (Bălți), Aureliu Busuioc și (re)inventarea romanescului în Basarabia Drd. Irina Iosub (Iași), Eminescianism în teatrul istoric al lui Victor Eftimiu Drd. Corina Potcovaru (Craiova), Armonia eminesciană Drd. Barbara Pavetto (Genova/Torino), Mid-distance reading: o altă abordare metodologică a lecturii poeziei posteminesciene
17.30 Conferință: Prof. dr. Luisa Valmarin (Universitatea Sapienza din Roma), Un model de profesor, un model de predare  
VINERI, 2 IULIE    
11.00 RECITAL DE POEZIE (moderator: conf. dr. Lucia Țurcanu) poet invitat: Claudiu Komartin

12.00 Conferință: Prof. dr. Mircea A. Diaconu, Cum poate fi studiată „Bucovina”? Discurs asupra metodei  

 


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2021 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu