Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 

ANUNŢURI  Concurs pentru postul de casier, perioadă determinată (anunţ, calendar, fişa postului, bibliografie)/Tabel selecţie dosare
Concurs pentru postul de gestionar custode, perioadă nedeterminată (anunţ, calendar, fişa postului, bibliografie) 

                         MEMORIALUL IPOTEŞTI CENTRUL NAŢIONAL DE STUDII MIHAI EMINESCU    PERSONAL   ANUNŢURI personal


 

Lista funcţii şi salarii de bază 30.03.2019 (conform art. 33 din Legea nr. 153/2017) 
Codul de etică şi integritate
Memorialul Ipoteşti

Hartă site

 

 

PERSONAL 

MANAGER - SAINENCO ALA | Declaraţie de interese/ Declaraţie de avere
DIRECTOR ADJUNCT - TUPILUŞ DANIEL | Declaraţie de interese/ Declaraţie de avere
 SERVICIUL CERCETARE FILOLOGICĂ, DOCUMENTARE, EDITARE, PROMOVARE
- ŞEF SERVICIU - ANIŢULUI MIHAELA
|
Declaraţie de interese/ Declaraţie de avere
COMPARTIMENT CERCETARE BIBLIOTECĂ
- Cercetător ştiinţific I - MIRCEA A. DIACONU
- Cercetător ştiinţific II - LUCIA ŢURCANU
- Bibliotecar - Vacant
- Mânuitor carte - BARABAŞ MARICICA
- Documentarist - CORLAT DORA FLORINELA
COMPARTIMENT PROMOVARE PROIECTE
- Consultant artistic - GRECU LILIANA
- Maestru sunet-lumini - ONEAGA CONSTANTIN
BIROUL MUZEOGRAFIE, CONSERVARE, RESTAURARE, SUPRAVEGHERE
- Şef birou - MUNTEANU COTINEL
| Declaraţie de interese/ Declaraţie de avere 
- Muzeograf  - BERESCU ELENA SMARANDA
- Muzeograf - ATĂNĂSOIE MAGDA 
- Muzeograf - BUZATU-ILIESCU OANA PETRONELA
- Restaurator - ŞTEFĂNACHI MARIUS FLORENTIN
- Conservator - COJOCARIU ELENA ADINA 
- Gestionar custode sală - TUDOSE SIMONA
- Gestionar custode sală - ŞTEFAN ANA-MARIA
- Gestionar custode sală - CREŢU IOAN
- Supraveghetor muzeu - CORHAN VIORICA 
BIROUL TEHNIC ADMINISTRATIV, BAZĂ TURISTICĂ
- Şef birou -Vacant
- Inspector de specialitate
/ Şef birou interimar - NISTOR CORNELIU 
Declaraţie de interese
/ Declaraţie de avere 
- Specialist - PINTILEI CORNELIU
- Supravehetor muzeu - CIORNEI ELENA
- Supravehetor muzeu - SAVA MARGARETA
- Muncitor calificat (peisagist) - CIOBĂNAŞU CONSTANTIN
- Îngrijitor  - ASAVEI ŞTEFANIA
- Îngrijitor - SERHEI VIOREL
- Îngrijitor - DURJUNCĂ NECULAI
- Muncitor calificat (electrician) - COJOCARIU DAN
- Şofer - BĂLINEANU DOREL
- Magaziner 0,5 normă - BĂLINEANU DOREL

- Arhivar 0,5 normă - SIMION MONICA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, SALARIZARE
CONTABIL ŞEF - CIRIMPEI ALEXANDRINA-LUMINIŢA
- Economist - AGAFIŢEI LILIANA
- Economist - Vacant
- Casier - CIORNEI VIORICA
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
- Expert - IBĂNESCU IULIU
COMPARTIMENT JURIDIC, SECRETARIAT, RESURSE UMANE
- Consilier juridic - POPOI NICOLETA
- Referent de specialitate - PLOPEANU PARASCHIVA GABRIELA | Declaraţie de interese/ Declaraţie de avere
- Secretar dactilograf - SIMION MONICA


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2019 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu